NAV2019 Sigrun Vågeng og Erik Aasheim
 

Dagen åpnet med en samtale mellom arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng og konferansier Erik Aasheim.

NAV2019 Chaffey

 Statssekretær Paul Chaffey, KMD, fortalte om regjeringens visjoner og planer for digitaliseringen av offentlig sektor.

NAV2019 D. Leslie
 

Fra Alan Turing Institute i Storbritannia kom Dr. David Leslie for å snakke om etikk og bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor. 

NAV2019 Jonas S. Skjærpe

NAVs IT-direktør, Jonas S. Skjærpe, skisserte opp muligheter i utviklingen av morgendagens arbeids- og velferdstjenester, som et oppspill til panelsamtale. 

NAV2019 Østergaard Madsen

Danske Christian Østergaard Madsen har forsket på bruken av en digital selvbetjeningsløsning for enslige forsørgere, og kom til konferansen for å dele innsikt om funn og metoder.

Alle foto: Anne-Grete Danielsen, NAV