Innovasjon og læring

Her finner du en oversikt over pågående prosjekter innenfor temaet innovasjon og læring.

  • Evaluering av innovasjonsprosjektet "Utsiden inn", som gjennomføres ved fem NAV-kontor, AFI OsloMet (Høst 2020-sommer 2021).

    • Evalueringen skal gi kartlegge erfaringer og fremskaffe kunnskap om styrker, utfordringer og svakheter ved prosjektet, som bygger på metodene tjenestedesign og den triple diamant. Bygger på tidligere kunnskapsoppsummering gjennomført av Nordlandsforskning.

    • Prosjektleder: Helge Svare (svhe@oslomet.no)