Utlysning av NAVs FoU-midler for 2020: Ni prosjektskisser går videre i konkurransen

  • Demokratiske algoritmer: Hvordan oppnå legitimitet og rettferdighet i automatiserte beslutningsprosesser i offentlig forvaltning? NORCE
  • Digital samhandling mellom NAV og brukere 18-22 år, OsloMet SIFO
  • Fortere tilbake i jobb, SNF
  • Frida@work: responsible chatbot use in NAV, Universitetet i Oslo
  • Hvilke tjenester bør digitaliseres og hvordan? En analyse fra brukerperspektiv av hvilke offentlige tjenester som egner seg for digitalisering, Universitetet i Agder 
  • Inkluderingskompetanse som samskaping mellom NAV-veiledere og mentor, OsloMet AFI
  • Kanaler til NAV: Informasjon og tilgang for innvandrere med begrensede norskspråklige og digitale ferdigheter, NIBR
  • Motivasjon og motløshet: En kvantitativ kartlegging av hvordan brukere opplever møtet med NAV, Fafo
  • Tilgjengelige tilbakemeldinger, Norsk Regnesentral