Utlysning av NAVs FoU-midler for 2020: Ni prosjektskisser går videre i konkurransen