NAV tildeler FoU-midler til seks nye prosjekter om arbeid og helse

  • AAP-mottakeres brukerløp i helsetjenester og NAV. En analyse av tilbud til fire grupper AAP-mottakere og deres arbeidstilpasning. Proba samfunnsanalyse
  • HelseIArbeid - et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse? En analyse av virkningsmåte, kostnader og effekt av forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen. NAV Troms
  • Hvordan kan man utvikle en god langtidsoppfølgingsmodell på tvers av arbeids- og helsesektorene for å bistå hjerneslagsrammede til å vende tilbake til arbeidslivet? Bergen kommune
  • Hvordan påvirker en samhandlingsmodell med tverrfaglig helseteam bruk av ytelser fra NAV sammenlignet med ordinært helsetilbud ved fastleger og psykisk helsevern? Akershus universitetssykehus
  • Samsnakk - en ny samhandlingsmodell for helse og arbeid hos sykmeldte/AAP-mottakere. St Olavs hospital
  • IPS+ Kan kombinasjonen av metodikk fra IPS og JMO hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser ut i arbeidslivet? Oslo universitetssykehus