NAV lyser ut inntil 15 millioner kroner i FoU-midler for 2020