NAV har fått ny FoU-plan

  • Samhandling med brukere
  • Arbeidsrettede tiltak og virkemidler
  • Pålitelig forvaltning
  • Sosiale tjenester