Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng har ledet NAV siden 2015. Tidligere har hun blant annet vært administrerende direktør for KS og ledet avdeling for arbeidslivspolitikk i NHO. Under Vågengs ledelse er tre innsatsområder løftet frem som spesielt viktige i NAVs pågående forbedringsarbeid: Flere i arbeid, bedre brukermøter og økt kompetanse. Vågeng åpner årets konferanse, i tillegg til at hun skal presentere NAVs perspektiv i diskusjonen om hvordan vi kan lykkes enda bedre med å få flere i jobb.

Ulf Andersen er NAVs tallelskende og engasjerte statistikksjef, med øverste ansvar for at tallene fra Norges andre største leverandør av offisielle statistikker er korrekte. Ulf er opptatt av hva tallene kan fortelle oss, og leter stadig etter nye måter å sette sammen tall på for å oppnå økt innsikt og kunnskap om trender, utfordringer og muligheter. Under årets NAV-konferanse vil han fortelle hva tallene viser om utenforskap i arbeidslivet.

OECD-ekspert Stéphane Carcillo har arbeidsmarkedsøkonomi og sysselsettingspolitikk som spesialfelt, og bred internasjonal erfaring som forsker, økonom og rådgiver for den franske regjeringen. På NAV-konferansen skal Carcillo snakke om ungt utenforskap i OECD-landene, og plassere det norske utenforskapet i et europeisk perspektiv.

Matthew Taylor leder Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA). Tidligere har han blant annet vært rådgiver for statsminister Tony Blair. Taylor ledet en offentlig utredning av det moderne arbeidslivet i Storbritannia, som resulterte i rapporten «Good Work» fra 2017. Ifølge Taylor og hans medforfattere bør fleksibilitet i arbeidslivet balanseres med inkludering, sosial rettferdighet og økonomisk bærekraft. På NAV-konferansen vil Taylor fortelle mer om disse anbefalingene, og hvilken mottagelse de har fått.

Professor Dr. Werner Eichhorst er koordinator for europeisk arbeidsmarkeds- og velferdspolitikk ved det tyske forskningsinstituttet IZA, og har bred internasjonal forskererfaring. I Tyskland har ulikhet i arbeidslivet vært mye diskutert senere år, og fra 2015 ble det innført lovfestet minstelønn. Samtidig fortsetter debatten om hvilken rolle en aktiv arbeidsmarkedspolitikk bør spille. Eichhorst kommer til konferansen for å snakke om inkludering og ekskludering på det tyske arbeidsmarkedet.

Yngvar Åsholt leder Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og har tidligere blant annet vært arbeidsdirektør. Kunnskapsavdelingen er ansvarlig for å utvikle et solid kunnskapsgrunnlag på NAVs områder, gjennom statistikk, analyser og ulike FoU-aktiviteter. Under årets konferanse skal Åsholt kommentere innleggene til Carcillo, Taylor og Eichhorst, og sette dem inn i en norsk ramme.

Statsminister Erna Solberg har styrt landet siden 2013. Noe av det hun er mest opptatt av som statsminister, er at altfor mange står utenfor arbeidslivet i dag. Dette er sløsing med ressurser og talenter, mener Solberg og hennes regjering, samtidig som det utfordrer velferdsstatens bærekraft. I juni gikk startskuddet for regjeringens inkluderingsdugnad, en dugnad som skal vare hele regjeringsperioden. Statsministeren kommer til konferansen for å dele erfaringer fra inkluderingsdugnaden så langt, og fortelle hvordan regjeringen ser for seg veien videre.

Ole Erik Almlid er fungerende administrerende direktør i NHO. Han har tidligere vært nyhetsredaktør i Aftenposten, sjefredaktør i Østlendingen og Hamar Dagblad, sjefredaktør og daglig leder i Avisenes Pressebyrå og politisk redaktør i Trønder-Avisa. Almlid er utdannet ved Journalisthøgskolen, og har også studert statsvitenskap og psykologi.

Knut Røed har en doktorgrad i samfunnsøkonomi og jobber som seniorforsker ved Frischsenteret. Røed har gjennomført mange studier av sysselsetting, arbeidsledighet, trygdeordninger, inntektsfordeling og migrasjon, og arbeidene hans blir jevnlig publisert i internasjonale tidsskrifter. Han har også blitt oppnevnt til en rekke offentlige utvalg. De siste årene har Røed forsket på utviklingen i den sosiale mobiliteten i Norge, samt hva som er drivkreftene bak.

Silje Endresen Reme er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, og jobber nå som professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og som psykologspesialist ved Oslo Universitetssykehus. Tidligere har hun hatt et postdoktorat ved Harvard University og vært forskningsleder ved Uni Research Helse. Reme har ledet flere større effektstudier, blant annet av IPS-metodikk på pasienter med moderate til alvorlige psykiske lidelser.

Solveig Osborg Ose har doktorgrad i samfunnsøkonomi, og forsker på helse, velferd og arbeid i SINTEF. Oses spesialitet er anvendt forskning på store og komplekse problemstillinger, med tydelige anbefalinger. Hun har ledet mange store forskningsprosjekter, og forskningen hennes har gitt viktige bidrag til politikkutformingen på sykefraværsområdet. Ose er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten, og en etterspurt foredragsholder.

Eifred Markussen er forsker ved NIFU. Gjennom 27 års forskning på frafall og spesialundervisning har han i sitt arbeid vært opptatt av den femtedelen av ungdomskullene som videregående opplæring strever mest med å inkludere.

Jon Rogstad er forskningsleder ved Fafo og professor ved NTNU. Rogstad har bred erfaring med studier innen migrasjons- og integreringsforskning, med særlig interesse for diskriminering, politisk deltakelse og sivilsamfunnets betydning. Han har publisert et stort antall artikler og bøker nasjonalt og internasjonalt. For tiden forsker Rogstad blant annet på rekruttering i arbeidslivet, utdanning og overgangen mellom utdanning og arbeid.

Yousef Mourad Hadaoui er en norsk komiker fra Bøler i Oslo, blant annet kjent fra serien «Svart humor» på NRK. Han er også en aktiv samfunnsdebattant og forkjemper for samfunnskritisk satire. Hvem kunne vel passe bedre til å bidra med skråblikk på dagens tema? Ingen, tror vi!