NAV-konferansen 2018: Utenforskap i arbeidslivet

Få med deg høstens viktigste konferanse på arbeids- og velferdsområdet: 31. oktober på Sentralen i Oslo.

Spørsmålet om hvordan vi kan få flere i jobb, har lenge stått høyt på agendaen i Norge. Til tross for mange års politisk debatt og innsats, har ikke utfordringen blitt mindre. Fortsatt står for mange utenfor arbeidslivet. Dette er bakteppet for årets NAV-konferanse.

- Det er mange ubesvarte spørsmål om utenforskap i arbeidslivet. Vi håper at konferansen skal bidra til å kaste nytt lys over et viktig politikkområde, slik at vi kan finne løsninger som virker, sier NAVs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Økende krav til produktivitet og kompetanse kan gjøre det enda vanskeligere å få en fot innenfor arbeidslivet i årene som kommer. Samtidig er velferdsstatens bærekraft avhengig av at flere jobber. – Mye bra gjøres i dag, men det er neppe tilstrekkelig for å få til den ønskede økningen i sysselsettingen. Hva bør vi gjøre for å lykkes ennå bedre – er det svar å finne i forskningen? spør Åsholt.

Jobben med å inkludere flere i arbeid krever både nytenkning og vilje til å åpne seg for andres erfaringer. NAV-konferansen byr på en anledning til å få høre mer om hvordan det jobbes med disse utfordringene i noen av våre europeiske naboland, som står overfor mange av de samme problemstillingene som oss.

Må vi velge mellom mange jobber og gode jobber?

Nei, mener Matthew Taylor, som ledet en offentlig utredning av det moderne arbeidslivet i Storbritannia. Ifølge Taylor og hans medforfattere av rapporten «Good Work» fra 2017, bør fleksibilitet i arbeidslivet balanseres med inkludering, sosial rettferdighet og økonomisk bærekraft. På NAV-konferansen vil Taylor fortelle mer om disse anbefalingene, og hvilken mottagelse de har fått.

Et annet spennende navn på programmet er den tyske forskeren Werner Eichorst, som skal fortelle om utviklingen i tysk arbeidsmarkedspolitikk. Videre får vi besøk av OECD-ekspert Stéphane Carcillo, som vil presentere en sammenlignende analyse av ungt utenforskap i Norge og andre OECD-land.

Til konferansen kommer også statsminister Erna Solberg, arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, fungerende direktør i NHO, Ole Almlid, og en rekke av våre fremste forskere på feltet. Du får blant annet belyst disse problemstillingene:

  • Hvem er det egentlig som står utenfor arbeidsmarkedet?
  • Hva kjennetegner utenforskapet i Norge?
  • Er unge utenfor annerledes i Norge enn i andre OECD-land?
  • Hva kan vi lære av andre europeiske land når det gjelder å få flere i arbeid?
  • Er det en motsetning mellom ambisjonen om å inkludere flere i arbeid, og å opprettholde minstelønn og gode jobber?
  • Hva virker når det gjelder forebygging og reduksjon av utenforskap i arbeidslivet?

Her finner du mer informasjon, program og påmeldingslenke.

Arrangementet er nå fulltegnet. Hvis du ønsker å stå på venteliste, kan du sende en e-post til fou@nav.no med "NAV-konferansen 2018" i emnefeltet.

Fakta

  • Arrangementet passer for folk som jobber med politikk eller forvaltning på arbeids- og velferdsområdet, forskere, journalister og andre som ønsker økt innsikt og oppdatert kunnskap om utenforskap i arbeidslivet.
  • NAV-konferansen er et årlig arrangement i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet ved Kunnskapsavdelingen. Fjorårets konferanse handlet om fremtidens arbeidsmarked, og fant sted på Ballroom i Oslo Sentrum.
  • Det er ingen deltakeravgift, men du må selv dekke reise og eventuelt opphold.