Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. Resultater fra registreringsverktøyet 2014-2018.