Samarbeid mellom NAV og skolesektoren om å hindre frafall fra videregående skole, utfordringer og gode grep, IRIS