NAV-veileder i videregående skole

  • Forebygge frafall i videregående opplæring og integrere ungdom i arbeidslivet.
  • Få kunnskap om behov for, og bruken av, tiltak og tjenester fra NAV i kombinasjon med tilrettelagt opplæring fra fylkeskommunen.
  • Prøve ut en modell for tverrsektorielt samarbeid.
  • Få kunnskap om omfanget av levekårsproblemer og sosiale problemer blant elever i videregående skole.
  • konkret kjennskap til de samarbeidene sektorenes tiltak og tjenester
  • en felles arena for operativt samarbeid
  • lederforankrede avtaler