Veier mot målet: Arbeidsinkludering for utviklingshemmede

Fakta

  • Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
  • Tolv medarbeidere fra virksomhetene med direkte brukerkontakt og/eller veiledningsansvar, seks ledere, to arbeidsgivere og fem arbeidssøkere har bidratt til datainnsamlingen som medforskere eller intervjupersoner. 
  • Prosjektet er finansiert med FoU-midler fra NAV.