Organisering og praktisering av ungdomsarbeid ved seks NAV-kontorer