Forskere fra Østlandsforskning har gjennomført intervjuer med arbeidsgivere i privat og offentlig sektor, NAV og kommunale tjenester for å identifisere temaer som er sentrale for inkludering av flyktninger.

De finner at arbeidsgivere har et ønske om å ta samfunnsansvar, og at de også ser det som nyttig og nødvendig for å møte et kapasitetsbehov. Arbeidsgivere ser mangfold som en styrke, i den forstand at ansatte med innvandringsbakgrunn kan ha andre egenskaper og evner som bringer inn noe nytt. I forlengelsen av dette kan mangfold også være bra for omdømmet til virksomhetenmotivert ut i fra en markedsføringstanke.

Når det kommer til hva som er viktig for å få til gode samarbeidsmodeller, og unngå negative erfaringer med praksisutplasseringer for arbeidsgivere, er det viktig å legge til rette både før, under og etter praksisutplasseringen. Forskerne finner at det er viktig med faste kontakter og tillitsbaserte relasjoner. Forventninger bør avklares for arbeidsgiver, praksiskandidat og tjenesteapparatet som plasserer ut kandidater før et praksisløp. Praksisutplasseringen bør følges tett, i samråd med både arbeidsgiver og praksiskandidat.

Les hele rapporten Motivasjon og hindre for inkludering av flyktninger.