Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen