Nytte av lettlest informasjon for NAVs brukere

Testing av mer lettleste tekster for å bidra til bedre kommunikasjon med brukerne.

Forskere ved Norsk Regnesentral har testet i alt seks faktiske tekster fra NAVs nettsider (nav.no), samt forenklede varianter av de samme tekstene, på et utvalg av 25 NAV-brukere med variert bakgrunn. Hensikten har vært å bidra til mer kunnskap om hvordan offentlig informasjon kan gjøres mer tilgjengelig og enklere å forstå.

Forenklingsforslagene legger vel stor vekt på å endre struktur og organisering av tekstene, som å forenkle språket. Forskerne anbefaler også et tydelig skille mellom grunnleggende og utdypende informasjon. Den grunnleggende informasjonen bør være poengtert, kortfattet og lettlest, med lenker som fører videre til utdypende og forklarende informasjon. Bruken av lenker til å forklare vanskelige ord og begreper ble også satt stor pris på. 

Les hele rapporten.