Kva er konsekvensane av å digitalisere interaksjonen med innbyggarane?