Karriereveiledning for NAV-brukere

Et aksjonsforskningsprosjekt som har sett nærmere på hvordan NAV og karrieresentre kan samarbeide om karriereveiledning.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom NAV Vest-Viken, Buskerud fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). 

Et forprosjekt ga kunnskap om eksisterende samarbeid, og hvilke brukergrupper det var hensiktsmessig å samarbeide om. Hovedprosjektet ble videre organisert som fire selvstendige forskningsprosjekter, i henholdsvis Drammen, Ringerike, Hallingdal og Kongsberg. 

Hovedfunn er blant annet at det er et godt utgangspunkt for samarbeid mellom NAV og karrieresentre, og at de kan utfylle hverandre på en god måte. Det er viktig å kjenne hverandres kompetanse, og det er mulig å samarbeide om ulike grupper. De har prøvd ut ulike måter å samarbeide på; felles kurs, trekantsamtaler og henvisning av brukere til karriereveiledning. 

Du kan lese hele rapporten her

NTNU har også gjennomført en prosessevaluering i forbindelse med prosjektet. Les evalueringen fra NTNU her