Undersøkelsen er basert på intervjuer med ulike aktører i seks fylker: Aust-Agder, Hordaland, Nord-Trøndelag, Oppland, Telemark og Troms.

De finner blant annet at det er viktig at samarbeidet bygger på et klart mandat og klart definerte ansvarsområder. Videre anbefaler de at aktørene fra de to organisasjonene utvikler en felles forståelse av målgruppen og arbeidet som skal gjøres, og skaper kultur for endring og samarbeid gjennom faste møter og felles fagutvikling.

 

Les hele rapporten og kortversjonen.