Rapporter samhandling med brukere

Evaluerings- og forskningsrapporter om NAVs samhandling med brukere.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

  • NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester, AFI, fullversjon (pdf)
  • Helhetlig oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet - Evaluering av Helhetlig, prinsippstyrt, metodisk tilnærming (HPMT), HiOA, fullversjon (pdf)
  • Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV, AFI - Delrapport 1 (pdf)
  • Arbeid i fokus - NAV-veilederes kompetanse om det nye arbeidslivet, Høgskolen i Lillehammer, fullversjon (pdf)

 

Savner du en spesifikk rapport? Ta kontakt med oss på fou@nav.no