Rapporter samhandling med brukere

  • NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester, AFI, fullversjon (pdf)
  • Helhetlig oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet - Evaluering av Helhetlig, prinsippstyrt, metodisk tilnærming (HPMT), HiOA, fullversjon (pdf)
  • Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV, AFI - Delrapport 1 (pdf)
  • Arbeid i fokus - NAV-veilederes kompetanse om det nye arbeidslivet, Høgskolen i Lillehammer, fullversjon (pdf)