NAV-konferansen er et årlig arrangement i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet ved Kunnskapsavdelingen.Hvis du har spørsmål om arrangementet, kan du ta kontakt med en av oss:

Lise Klette, via e-post: lise.klette@nav.no eller mobil: 938 57 920Helle C. Sundby, via e-post: helle.sundby@nav.no eller mobil: 997 06 527