Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng har ledet NAV siden 2015. Under Vågengs ledelse har NAV utpekt tre hovedmål for virksomheten: flere i arbeid, bedre brukermøter og pålitelig forvaltning. I samtale med Erik Aasheim vil Vågeng fortelle hvordan digitaliseringen av tjenestene våre skal bidra til å oppnå disse målene, og hvordan det forandrer NAV som organisasjon.

Paul Chaffey har vært statssekretær i KMD siden 2013, og ble utnevnt til statssekretær for digitaliseringsminister Nikolai Astrup 22. januar 2019. Før dette var han administrerende direktør i Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Rikets digitale tilstand har opptatt og engasjert statssekretæren i en årrekke, og han kommer til konferansen for å dele regjeringens visjoner og planer for digitaliseringen av offentlig sektor.

Barbara Ubaldi heads the OECD work on Digital Government, Open Data and Data-driven Public Sector. She leads substantive work and national reviews on digital government and open data, and co-ordinates the work on the use of emerging technologies in governments to enhance openness, efficiency and innovation. She is also responsible for monitoring the implementation of the OECD Recommendation on Digital Government Strategies.

In her speech, Barbara Ubaldi will address how emerging technologies and the enormous wealth of data enable governments to adjust how they function and deliver services to better respond to societal needs. These opportunities, however, come together with challenges that governments need to be up to and be prepared to properly address. She will also share main trends in relation to how governments around the world are adjusting to the digital age, leveraging the opportunities while handling the associated risks.

Dr. David Leslie is Ethics Fellow at The Alan Turing Institute and a Research Fellow at MIT’s Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values. Dr. Leslie’s research focuses on the ethical implications of emerging technologies. His recent monograph, Understanding Artificial Intelligence Ethics and Safety, which received Ministerial approval in June, and has since become the guiding principles and protocols for the usage of AI systems by all public sector agencies of the United Kingdom.

In his talk, David will stress the central role that human interpretation and evaluation should play in the explanation of AI-supported decisions. I argue for the importance of translating the technical machinery of AI systems—their variables, inferences, and functional rationale—back into the everyday language of the socially relevant meanings that informed the purposes and objectives of their design in the first place, so that implementers can critically and holistically apply them to the concrete, real-life contexts of the human lives they impact.

NAVs IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe har bred erfaring innen teknologi og datadrevet digitalisering, som tidligere utvikler, analytiker og rådgiver. Som oppspill til panelsamtalen vil Skjærpe fortelle hvilke muligheter teknologien byr på, og hvordan skape nye og bedre tjenester for brukerne i et samspill mellom mennesker og maskiner. Kan nye digitale løsninger styrke brukernes personvern og rettssikkerhet? Hvilken kompetanse krever det i NAVs digitale produktutvikling? Det er noen av spørsmålene panelet får servert i oppspillet.

Bjørn Erik Thon har vært direktør i Datatilsynet siden august 2010. Han er særlig opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille sammen, og er glad for at vi nå har fått på plass et helt nytt personvernregelverk. Thon var forbrukerombud i ti år, og har vært dommerfullmektig, advokatfullmektig og politisk rådgiver i Justisdepartementet. Thon har også utgitt flere bøker.

Jon Christian F. Nordrum er førsteamanuensis ved det juridiske fakultet ved UiO. Han har jobbet i Justisdepartementet og sittet i flere utvalg. Jon Christian brenner for et klart og tydelig juridisk språk; du skal forstå. Jon Christian er også opptatt av at når vi digitaliserer, så er det en del grunnleggende betingelser som må være på plass. Det skal være forutsigbart, forklarbart, og ivareta grunnleggende verdier i vår rettsstat. Jon Christian kommer til konferansen for å opplyse debatten vår om rettssikkerhet, og han vil kanskje også kaste et blikk inn i fremtiden.

Lise Lyngsnes Randeberg er president i Tekna, som organiserer 81 500 medlemmer med mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. I tillegg er hun visepresident i Akademikerne. Hun er også professor ved Institutt for elektroniske systemer ved NTNU.

Randeberg er en sterk stemme innen forskning, innovasjon og teknologi, både i norsk og internasjonal sammenheng. Hun er særlig opptatt av teknologiens innvirkning på menneske og samfunn.

Christian Østergaard Madsen fra IT Universitetet i København, er en del av forskergruppen DECIDIS (Democracy and Citizenship in Digital Society). Christian forsker blant annet på kanalvalg, og bidrar gjennom sin forskning til et mer solid kunnskapsgrunnlag for faktisk bruk av offentlige digitale tjenester. Han gjennomførte sin ph.d. i samarbeid med pensjonsselskapet ATP, som driver Udbetaling Danmark.

I sitt innlegg tar Christian utgangspunkt i at det fra 2015 ble obligatorisk for borgere og virksomheter å bruke digitale selvbetjeningsløsninger i kontakten med offentlige myndigheter i Danmark. Dette betyr at mange dansker nå selv skal utføre en rekke oppgaver som statlige eller kommunalt ansatte tidligere har utført for dem. Satt på spissen, kan man si at borgerne blir sine egne saksbehandlere. I dette innlegget vil Christian presentere resultater fra et femårig forskningsprojekt som undersøker borgeres kontakt med Udbetaling Danmark. Prosjektet omfatter observasjon, intervjuer, fokusgrupper, analyse av kanaltrafik og samarbeid med saksbehandlere. Resultatene gir kunnskap om hvordan man kan øke bruken av og tilfredsheten med digitale selvbetjeningsløsninger, og samtidig redusere telefoniske henvendelser.

Erica Gibson is a medical anthropologist by training. She currently heads up user research at her company Before You Code, teaching ethical product development processes to companies across Europe. She was formerly the Director of UX at Schibsted Media and a Vice President of Product Management and User Research at Telenor Digital in Oslo, Norway. In 2013 she gave a TED talk based upon her research.

People are the creators and users of technology, so why do we talk about data and technology as objective? Understanding and using different types of data from an ethical, evidence-based perspective can be tricky. In this talk, Erica Gibson will share techniques for creating good data sets while keeping the human experience front and center in your work. Examples from the Beforeigners universe, as well as our own, will be used to illustrate how you can benefit from multiple viewpoints when using data in decision making processes.

Anders Løland er assisterende forskningssjef ved Norsk Regnesentral (NR) i SAMBA; Statistisk Analyse, MaskinLæring og BildeAnalyse, samt co-director i BigInsight, senter for forskningsdrevet innovasjon. Anders kan feire 18 år på NR i år, og er opptatt av edruelig og ansvarlig kunstig intelligens.

Anders kommer til konferansen for å fortelle oss to historier. Den første vil fortelle oss om en maskinlæringsmodell som optimaliserer utleiepriser med bakgrunn i Airbnb. Maskinlæringsmodeller er vanskelige å begripe, derfor vil den andre historien prøve å gjøre det lettere for oss å forstå – blant annet basert på erfaringer med å forklare en modell NAV utvikler for å predikere sykefravær.

Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt leder arbeidet med å bygge et solid kunnskapsgrunnlag for utviklingen av NAVs tjenester og virkemidler gjennom statistikk, analyser, forskningsprosjekter og annen FoU-aktivitet. Styrking av relevans og kvalitet i forskningen har lenge stått i fokus for FoU-virksomheten, og dette er ikke minst viktig for at vi skal kunne bruke kunnskapen i digitaliseringsarbeidet. I sitt innlegg vil Åsholt fortelle hva som trengs på denne fronten.

Marie Simonsen er politisk kommentator i Dagbladet, og lager ukentlig podcasten «Siste med Marie Simonsen» som tar for seg aktuelle nyheter. Marie kommer til konferansen for å live servere det beste av det siste. 

Erik Aasheim er en erfaren journalist, NRK-programleder, debattleder, forfatter og tidligere grønn ministerrådgiver. Erik elsker å lede en god debatt eller samtale der folk får vist seg frem på sitt beste, og det gleder oss at han skal lose oss med stø hånd gjennom konferansen.