NAV-konferansen 2020: Koronapandemien og arbeidsmarkedet

Koronapandemien og den påfølgende nedstengningen av Norge fikk store og umiddelbare konsekvenser for arbeidsmarkedet. Årets NAV-konferanse handlet om hvordan vi kan dempe at virkningene blir langvarige.

NAV-konferansen ble annerledes i år, som alt annet. I stedet for en heldagskonferanse, ga vi deg et direktesendt seminar fra studio i Oslo 26. november 9-11.30. Konferansier Erik Aasheim loste oss gjennom et tettpakket og innholdsrikt program, som ga ekstra innsikt i krisen og utfordringene vi står overfor nå.  

I høyremenyen finner du program og informasjon om innlederne. 

Sendingen er fortsatt tilgjengelig via knappen under: 

Følg sendingen

Hvordan møter vi tidenes høyeste ledighet i Norge? 

Da Norge praktisk talt stengte ned 12. mars i år, fikk det omfattende og merkbare følger for de fleste samfunnsområder. Ikke minst for arbeidslivet. Hjemmekontor og Teams-møter ble hverdagen for mange, mens hele næringer som kulturliv, reiseliv og restauranter mistet inntektsgrunnlaget fra den ene dagen til den neste. Snart kunne Norge notere tidenes høyeste arbeidsledighet, antall permitteringer skjøt i været, og NAV mottok et skred av søknader om dagpenger. 

NAV-konferansen 2020 fortalte historien om hvordan koronapandemien traff det norske arbeidsmarkedet. Vi belyste utviklingen så langt i år, og rettet søkelyset mot trender som gir grunn til bekymring. Dyktige forskere bidro med analyser av hvilke bransjer og grupper som er hardest rammet, mens skarpskodde kommentatorer ga oss sine blikk på hva som skal til nå. Innslag fra OECD og våre naboland satt de norske utfordringene i et internasjonalt perspektiv, beskrev hvordan situasjonen er i andre land og hvilke tiltak de vil sette inn fremover.  Vi bød også på møter med noen av dem som har følt krisen på kroppen. Avslutningsvis delte NAV-direktør Hans-Christian Holte tanker om hvordan NAV skal møte utfordringene vi nå står i.