NAV-konferansen 2019

  • Barbara Ubaldi, som leder OECDs arbeid med digitale myndigheter, åpne offentlige data og datadreven offentlig sektor.
  • Dr. David Leslie fra Alan Turing Institute i Storbritannia, en av vår tids fremste eksperter på digital etikk. Leslie er også mannen bak retningslinjene for britiske myndigheters bruk av kunstig intelligens.
  • Bjørn Erik Thon, direktør for Datatilsynet
  • Statssekretær Paul Chaffey
  • NAV-direktør Sigrun Vågeng og NAVs IT-direktør, Jonas S. Skjærpe