God vekst i fastlandsøkonomien de siste årene har bidratt til en tydelig bedring i arbeidsmarkedet, med høyere sysselsetting og lavere arbeidsledighet. De siste månedene har arbeidsledigheten imidlertid endret seg lite.

– Norge er fortsatt inne i en moderat oppgangskonjunktur, men vi forventer at veksten i norsk økonomi avtar i løpet av de neste to årene. Dette vil innebære at veksten i sysselsettingen avtar, og at antall helt ledige øker svakt fram til 2021, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Prognosen peker på flere faktorer som bidrar til at veksten i norsk økonomi avtar fram til 2021:

  • Etter en betydelig oppgang i år, vil oljeinvesteringene gå noe ned de neste to årene
  • Veksten i boliginvesteringene avtar og det blir en liten nedgang i 2021, siden utlånsrentene har økt noe og boligtilbudet fortsatt er høyt
  • Lavere vekst internasjonalt vil medføre lavere vekst i eksporten, til tross for svak kronekurs

Som andel av arbeidsstyrken vil den registrerte arbeidsledigheten holde seg stabil på 2,2 prosent i 2020 og 2021, viser NAVs prognose.

Liten økning i antall registrerte ledige…

Så langt i år har antallet helt ledige gått ned med 3 900, ifølge sesongjusterte tall. Legger man til arbeidssøkere som deltar på tiltak, har nedgangen vært på 4 400 personer. 

Nedgangen var tydelig i begynnelsen av året, men de siste seks månedene har det kun vært mindre endringer, noe som tyder på at den registrerte arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg. Ifølge prognosen skal antallet registrerte ledige øke litt fram til 2021. 

NAV venter at antallet registrerte helt ledige vil gå ned fra 65 500 i gjennomsnitt i fjor til 63 000 i år. Dette tilsvarer en ledighet på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,4 prosent i fjor. For 2020 og 2021 venter NAV i snitt 63 000 og 64 000 helt ledige, som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken begge årene.

… og lavere vekst i sysselsettingen

Ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse har det blitt 36 000 flere sysselsatte i løpet av de første tre kvartalene i år, noe mindre enn på samme tid i fjor.

NAV venter at sysselsettingen vil øke saktere framover, og at det i gjennomsnitt vi være 34 000 flere sysselsatte i 2021 enn i 2019, slik det måles i arbeidskraftsundersøkelsen.