Unge som registrerer seg hos NAV: 4 av 10 kommer raskt i jobb uten hjelp

Fakta