Syv av ti koronaledige var i jobb etter åtte måneder

  • Svært mange permitterte: Hele 72 prosent av de koronaledige var permitterte, mot bare 5 prosent av arbeidssøkerne i samme periode året før. 
  • Flere delvis ledige: 59 prosent av de koronaledige var delvis ledige i løpet av tiden de var arbeidssøkere, mot 34 prosent blant de nye arbeidssøkerne første halvår 2019. 
  • Mange søkte om dagpenger: 82 prosent av de koronaledige søkte om dagpenger, mens tilsvarende tall første halvår 2019 var 51 prosent. Dette henger sammen med at mange som ble ledig i forbindelse med pandemien var i jobb i perioden før og dermed hadde opptjent rettigheter til dagpenger, samtidig som kravet til tidligere arbeidsinntekt ble senket.