Pandemiens prislapp: 67 milliarder kroner i ekstra NAV-utbetalinger

  • mulighet for arbeidsledige til å motta dagpenger i en lengre periode enn tidligere
  • full lønnskompensasjon for de som ble permittert fram til dag 20
  • innføring av en egen ledighetsstønad for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger
  • mulighet til å forlenge arbeidsavklaringspenger utover maksimal periode.
2021 - Graf Folketrygdens utgifter.PNG