Over 60 000 koronarelaterte sykefraværstilfeller de første ukene