NAVs brukerundersøkelser 2022: Tilfredsheten med NAV er stabil blant personbrukere, mens arbeidsgiverne er mer fornøyde enn noen gang