NAVs bedriftsundersøkelse 2021: Fortsatt høy mangel på arbeidskraft

Fakta

  • Undersøkelsen ble gjennomført fra 2. februar til 26. mars blant et representativt utvalg av alle landets offentlige og private virksomheter. 
  • Utvalget er trukket fra Bedrifts- og foretaksregisteret. 
  • 11 143 virksomheter svarte på undersøkelsen, og det gir en svarprosent på 70. 
  • Svarene samles inn fylkesvis.