NAVs bedriftsundersøkelse 2021: Fortsatt høy mangel på arbeidskraft

Fakta