NAV-analyse: Ledigheten neste år kan bli en tredjedel av hva den var under koronakrisen

Figur 1 - Scenarier 2020-21.PNG