Når NAV publiserer arbeidsledighetstall viser det ledigheten slik den har vært den forrige måneden. I denne analysen har NAV utviklet en modell som kan si noe om ledigheten slik den er i sanntid.

Metoden som brukes kalles «nowcasting» og er basert på å bruke ferske data om søkeordene folk taster inn i Googles søkemotor over tid. Metoden går ut på å overvåke utviklingen i bruk av arbeidsmarkedsrelaterte søkeord, for på den måten å måle om det er en endring i bruken av slike søkeord. 

Plutselige endringer

For en uke siden publiserte NAV nye ledighetstall for februar, som viser at ledigheten holder seg stabilt lav. På samme tid kom også koronaviruset for alvor til Norge, og nyhetene de siste dagene har vært preget av mulighetene for permitteringer på grunn av koronaviruset. 

–  Ved å bruke «nowcasting» kan vi se hvordan situasjonen påvirker arbeidsledigheten. For eksempel vil vi trolig se en endring i hyppigheten av bruken av søkeord som «permitteringer», «dagpenger», «sykmelding» og «sykepenger». Ved å bruke en slik modell får vi oppdatert informasjon i en situasjon der utviklingen på arbeidsmarkedet er mer usikker enn ellers. Dette vil kunne gi NAV en tidlig indikasjon på hvor NAV bør sette av ressurser, sier forsker i NAV, Malin Charlotte Engel Jensen, forfatter av analysen.

Overvåking av nåsituasjonen

Et annet eksempel på et vendepunkt der en slik modell kunne ha kommet til nytte var da oljeprisen falt kraftig høsten 2014 og bidro til en økning i ledigheten særlig i Rogaland og blant ingeniører. 
Å bruke relevante søkeord for å overvåke situasjonen i Rogaland kunne gitt gode indikasjoner på at arbeidsledigheten blant ingeniører ville kunne øke, og på den måten kunne NAV forberedt seg på utviklingen.

Forberedelsene kunne for eksempel vært å forberede ansatte på en økning i antall søknader om dagpenger og i behovet for oppfølging av arbeidsledige, samt forberede seg på å bistå et økt antall ledige med å finne nytt arbeid og eventuelt planlegge en opptrapping av arbeidsmarkedstiltak.

Bedre prognoser med ny modell

Analysen viser at modellen NAV har utviklet gir bedre kortsiktige prognoser enn to referansemodeller. NAV har ikke hatt et lignende verktøy som kan gi såpass treffsikker informasjon om nå-situasjonen på arbeidsmarkedet. 

På kort sikt vil dette kunne ha særlig potensial til bruk i styringen av NAV, men på lang sikt vil det kunne være aktuelt å automatisere metoden slik at modellen jevnlig kan gi oppdatert informasjon om utviklingen i arbeidsledigheten.