Flere tok utdanning med dagpenger etter regelendring

Fakta