15 000 færre møter etter NAV begynte å spørre om behov