15 000 færre møter etter NAV begynte å spørre om behov

Publisert 16. juni 2022