Nedgang i forventa pensjoneringsalder og yrkesaktivitet