Av Espen Halland Dahl

De første alderspensjonistene som hadde mulighet til såkalt full opptjening i Folketrygden, var de som fylte 67 år i 2007. I denne artikkelen tar vi for oss ett av elementene i alderspensjonssystemet – besteårsregelen - og ser på hvordan denne har påvirket pensjonen for ulike grupper alderspensjonister.  Blant annet finner vi at menn har hatt større fordel av besteårsregelen enn kvinner og at det er  relativt stor variasjon mellom hva kvinnene tjener på besteårsregelen i forhold til total livsløpsinntekt, mens fordelen med besteårsregelen er jevnere fordelt blant mennene.