Av Elisabeth Fougner

Fedrekvoten ble utvidet med fire uker fra 1. juli 2009, fra seks til ti uker. Samtidig ble foreldrepengeperioden utvidet med to uker, slik at fellesperioden ble redusert med to uker. Artikkelen undersøker hvordan denne lovendringen har påvirket fedres uttak av fedrekvote og foreldrepenger.