Av Atle Fremming Bjørnstad og Jostein Ellingsen

Artikkelen inneholder en deskriptiv analyse av eksport av kontantstøtte til EØS-land. Eksporten er av begrenset omfang, men fra juni 2006 til juni 2008 har det vært en fordobling av antall personer i EØS-området som mottar kontantstøtte. Den kraftige veksten kan hovedsakelig forklares med den høye arbeidsinnvandringen i perioden.