Av Oddbjørn Haga

Pensjonsreforma har mellom anna som føremål å gjera alderspensjon økonomisk berekraftig i framtida. I denne artikkelen legg vi fram prognosar for korleis utgiftsendringane til alderspensjon vil bli dei neste femten åra, og freistar å tidfeste når effektane i form av ei innsparing vil kome.