Kun utbetalingsmeldinger for sykepenger sendes i posten eller til digital postkasse. I tillegg kan pensjonister og uføretrygdede få utbetalingsmeldingen tilsendt i posten hver måned dersom de er reservert mot digital kommunikasjon på norge.no.

Utbetalingene kommer som normalt

Selv om utbetalingsmeldingene ikke sendes ut, har du pengene på kontoen din på de vanlige utbetalingsdatoene. Du finner utbetalingsmeldingene for dine ytelser på nav.no/dittnav.

Du får melding om endring hvis ytelsen din endrer seg utover reguleringer og satsendringer. Har du reservert deg mot digital post, får du brev om endringene i posten. Nav sender for eksempel melding dersom pensjonen endrer seg utover reguleringer og satsendringer.

God oversikt på Ditt NAV

Når du logger deg på Ditt NAV får du oversikt over utbetalingene dine, og du ser hvilket beløp som blir utbetalt. Her finner du også utbetalingene dine fire år tilbake i tid.   

I tillegg vil det på kontoinformasjonen fra banken din komme fram hva du har fått utbetalt fra NAV, og på skattekortet ser du hva du betaler i skatt.

Dersom du ikke kan benytte Ditt NAV

Du kan få utbetalingsinformasjonen lest opp ved å ringe NAV Kontaktsenter. NAV Kontaktsenter kan sende deg utbetalingsmeldingen i posten i spesielle tilfeller.

Pensjonister og uføretrygdede som ønsker utbetalingsmeldingene tilsendt i posten hver måned, kan få dette ved å reservere seg på www.norge.no eller ringe 800 30 300 (+47 24 05 56 03 fra utlandet). Utbetalingsmeldingen kommer i posten fra måneden etter. Vær oppmerksom på at reservasjonen gjelder for all digital kommunikasjon fra det offentlige. Det vil si at alle brev fra det offentlige bare vi bli sendt til deg i posten og ikke digitalt. Det vil for eksempel være skatteoppgjøret eller vedtak om ytelser fra NAV.

Dersom du er pensjonist eller uføretrygdet, kan du kan gi fullmakt som gir en annen innsyn i Ditt NAV og Din Pensjon, eller gi fullmakt til en som kan ringe NAV Kontaktsenter på vegne av deg. Fullmakt for innsyn til utbetalingsinformasjonen, gis når man er innlogget i Din Pensjon under Fullmakter. Fullmakt til å ringe NAV Kontaktsenter og få informasjon om utbetalingene, gir man ved å skrive ut en fullmakt, signere den og sende til NAV i posten.

NAV Kontaktsenter kan hjelpe

Har du spørsmål om beløpet som er utbetalt og ikke kan bruke Ditt NAV, kan du ringe NAV. Pensjonister ringer 55 55 33 34, alle andre ringer 55 55 33 33.

Utbetalingsmeldingen som dokumentasjon?  

På apotek kan du ikke lenger benytte utbetalingsmeldingen som dokumentasjon på fritak for egenandel. Apotekene sjekker selv hvem som har fritak.

For bostøtte hos husbanken trenger du ikke utskrift av utbetalingsmeldingen din fra NAV når du skal søke bostøtte, eller klage på vedtak om statlig bostøtte fra Husbanken. Husbanken henter disse opplysningene fra Skatteetaten hver måned.

For kommunal bostøtte kan utskrift av utbetalingsslipp fra NAV være nødvendig som dokumentasjon hvis du skal søke eller klage på vedtak om kommunal bostøtte.