Skjer forskuddsvis den 12. i hver måned.

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på ventelønn.

Skattetrekk i juni og desember:

Juni er trekkfri og det er halvt skattetrekk i desember.