Uføretrygd

Utbetalingsdatoer:

Utbetalingsdatoer

januar

februar

mars

april

mai

juni

20.01.21

19.02.21 19.03.21 20.04.21 12.05.21 18.06.21

juli

august

september

oktober

november

desember

20.07.21 20.08.21 20.09.21 20.10.21 19.11.21 10.12.21

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt kan du se den kommende utbetalingen flere dager før selve utbetalingsdatoen i tabellen over. 

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på uføretrygd.

Skattetrekk i juni og desember:

Uføretrygden er trekkfri i juni, og det er halvt skattetrekk i desember. Hvis du betaler svalbardskatt eller kildeskatt, er det ordinært skattetrekk i juni og desember.