Tilleggsstønader

Utbetalingsdatoer:

Det er ikke én fast utbetalingsdato for tilleggsstønader. Tilleggsstønad utbetales på tre ulike måter:

  • Har du søkt og fått godkjent støtte som skal dekke faste utgifter, vil du få utbetalt stønaden hver måned. Utbetalingsdato blir samme dato som vedtaket ble innvilget.
  • Har du søkt og fått godkjent støtte til daglig reise med egen bil, vil du få utbetalingen omtrent 2-3 virkedager etter du har sendt inn kjørelisten.
  • Stønad til reise og flytting skal dekke engangsutgifter. Har du søkt og fått innvilget stønad til reise eller flytting vil du få utbetalt pengene så snart vi har fått nødvendig dokumentasjon fra deg, etter at du har gjennomført flyttingen eller reisen. Du vil ha pengene på konto omtrent 2-3 virkedager etter at pengene har blitt utbetalt fra NAV.