Sykepenger - saksbehandlingstid og utbetaling

Om når sykepengene kommer

Søknad og saksbehandling

Du søker om sykepenger etter at sykmeldingsperioden er over. Blir søknaden din ferdig saksbehandlet og innvilget før den 15. i måneden, blir pengene utbetalt innen den 25. samme måned.

Her finner du saksbehandlingstidene i ditt fylke.

Utbetaling

Du kan logge inn og se utbetalingene du har fått fra NAV de siste tre årene. Ytelser fra kommunen vises ikke i denne tjenesten.

For søknader som innvilges etter den 15. i måneden utbetales pengene innen 5 dager. Datoene gjelder også for deg som må søke om sykepenger på papir.

Har du levert søknaden digitalt, skal du ikke levere den på papir i tillegg.

Beløpet som utbetales, kan variere

Når NAV utbetaler sykepenger, betales det alltid for dagene mandag til fredag. Dette gjør vi selv om det er helligdager i løpet av disse dagene, og uavhengig av om du eventuelt jobber lørdag og søndag.

For å finne dagsbeløpet deler vi årsinntekten din på 260 dager, som er det totale antallet dager man kan ha rett til sykepenger. Dagsbeløpet betales fra mandag til fredag, og det gjør at utbetalingen kan variere fra gang til gang. Det er avhengig av hvor mange slike dager det er i måneden. Du vil for eksempel få høyere utbetaling i september enn februar fordi det er flere ukedager i september.

Sykmelding over 31 dager

Er sykmeldingen lengre enn 31 dager, vil perioden automatisk deles opp og du kan levere søknaden om sykepenger før perioden er avsluttet.

Feriepenger

Feriepenger fra NAV utbetales innen utgangen av mai året etter at feriepengene er opptjent. Les mer om regler for ferie og sykepenger.

Desember

Dersom søknaden innvilges før den 6. desember, utbetales pengene den 10. desember. Søknader som innvilges etter den 6. desember utbetales innen 5 dager.

Utbetalinger for desember, som utbetales i desember har også halvt skattetrekk, etterbetalinger har ordinært skattetrekk. Her kan du lese mer om skattetrekk.

Ulike regler for sykepenger

Det er ulike regler for sykepenger avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i. Se hva som gjelder for deg.