Sykepenger - saksbehandlingstid og utbetaling

  • Blir søknaden din ferdig saksbehandlet og innvilget før den 20. i måneden, blir pengene utbetalt innen den 25. samme måned.
  • Blir søknaden din ferdig saksbehandlet og innvilget etter den 20. i måneden, blir pengene utbetalt innen fem dager.