Det er ulike regler for sykepenger avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i. Se hva som gjelder for deg.

Søknad og utbetaling

Du søker om sykepenger etter at sykmeldingsperioden er over. Blir søknaden din ferdig saksbehandlet og innvilget før den 15. i måneden, blir pengene utbetalt innen den 25. samme måned.

For søknader som innvilges etter den 15. i måneden utbetales pengene innen 5 dager. Datoene gjelder også for deg som må søke om sykepenger på papir.

Har du levert søknaden digitalt, skal du ikke levere den på papir i tillegg.

Sykmelding over 31 dager

Er sykmeldingen lengre enn 31 dager, vil perioden automatisk deles opp og du kan levere søknaden om sykepenger før perioden er avsluttet.

Saksbehandlingstider

Her finner du saksbehandlingstidene i ditt fylke.

Utbetalingsoversikt

Du kan logge inn og se utbetalingene du har fått fra NAV de siste tre årene. Ytelser fra kommunen vises ikke i denne tjenesten.

Feriepenger

Feriepenger fra NAV utbetales innen utgangen av mai året etter at feriepengene er opptjent. Les mer om regler for ferie og sykepenger.

Desember

Dersom søknaden innvilges før den 6. desember utbetales pengene den 10. desember. Søknader som innvilges etter den 6. desember utbetales innen 5 dager.

Utbetalinger for desember, som utbetales i desember har også halvt skattetrekk, etterbetalinger har ordinært skattetrekk. Her kan du lese mer om skattetrekk.