Svangerskapspenger

Utbetalingsdatoer:

Svangerskapspenger utbetales innen den 25. i måneden

Du kan logge inn og se utbetalingene du har fått fra NAV de siste tre årene. Ytelser fra kommunen vises ikke i denne tjenesten.

Søknader til behandling

Blir søknaden din innvilget før den 15. i måneden, blir pengene utbetalt innen den 25. samme måned.

For søknader som ikke er ferdigbehandlet den 15. i en måned, utbetales pengene innen 5 dager når søknaden er ferdig behandlet innen månedsskiftet.

Se saksbehandlingstider i NAV

Feriepenger

Feriepenger fra NAV utbetales innen utgangen av mai året etter at feriepengene er opptjent.

Les mer om ferie og feriepenger.

Desember

Dersom søknaden innvilges før den 6. desember utbetales pengene den 10. desember. Søknader som innvilges etter den 6. desember utbetales innen 5 dager.

Utbetalinger for desember, som utbetales i desember har også halvt skattetrekk. Etterbetalinger har ordinært skattetrekk. Les mer om skattetrekk.