January

February

March

April

May

June

20.01.20

20.02.20

 20.03.20

20.04.20

 15.05.20

19.06.20

July

August

September

October

November

December

20.07.20

20.08.20

18.09.20

20.10.20

20.11.20

11.12.20

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt kan du se den kommende utbetalingen flere dager før selve utbetalingsdatoen i tabellen over. 

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på supplerende stønad.

Skattetrekk i juni og desember:

I juni er det ordinært skattetrekk og desember er trekkfri.