Opplæringspenger

Utbetalingsdatoer:

Utbetalingsdatoer

januar

februar

mars

april

mai

juni

22.01.21 23.02.21 23.03.21   22.04.21 21.05.21 23.06.21

juli

august

september

oktober

november

desember

22.07.21

 

23.08.21 23.09.21 22.10.21 23.11.21 10.12.21

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt vil du se utbetalingen på kvelden den dagen pengene er utbetalt.

Nye søknader som ikke er ferdigbehandlet innen den 20. i en måned eller innen den 6. i desember, etterbetales fortløpende når søknaden er ferdig behandlet. Se saksbehandlingstider i NAV

Feriepenger: 

Feriepengene utbetales i mai året etter at feriepengene er opptjent.

Les mer om ferie og feriepenger.

Skattetrekk i juni og desember:

I juni er det ordinært skattetrekk og i desember blir det trukket halv skatt.