Omsorgspenger utbetales innen den 25 i måneden. 

Du kan logge inn og se utbetalingene du har fått fra NAV de siste 3 årene. Ytelser fra kommunen vises ikke i denne tjenesten.